Kan minerale olie verouderen?
Gezien vanuit het oogpunt van de geschiedenis van de aarde is het verouderings- of rijpingsproces van aardolie een afgesloten hoofdstuk. Aardolie is ontstaan uit de kleine levende zeewezens, plankton. Miljoenen jaren geleden vormde het afgestorven plankton een laag slib. Dit slib kon in het zuurstofarme water niet vergaan. Bovenop deze laag slib vormden zich steeds dikker wordende, harde afzettingen. Onder hoge druk en de daarmee verbonden hoge temperatuur werd het slib omgezet in aardolie.
Industrieel verwerkte olie ondergaat bij het gebruik, b.v. in een motor, een veranderingsproces dat vaak zonder nader onderscheid gelijkgesteld wordt met een verouderingsproces. Van onze kant noemen wij dit liever een veranderingsproces en hierop zullen we in het na volgende nader ingaan. In de natuur bestaan er overigens geen gekleurde minerale oliën, de natuurlijke kleur van aardolie is bruin tot zwart. Gekleurde minerale olie is gebleekt en daarna wegens marketingtechnische redenen b.v. geel, rood of blauw gekleurd.
Wat gebeurt er met de motorolie als de olie door het TRABOLD filter stroomt? Gaat de werking verloren?
Onze jarenlange ervaring bewijst dat dit niet het geval is. De voornaamste functies van motorolie worden op geen enkele manier beïnvloed: de loopvlakken van de motor worden gesmeerd, de warmte wordt afgevoerd en de nauwkeurige afdichting van de verbrandingsruimte blijft in stand. Onze klanten rijden honderdduizenden kilometers in hun wagens en dat zonder olie te verversen. Bij personenauto's die zijn voorzien van het TRABOLD-filter zijn er gevallen bekend waarbij er al meer dan 500.000 km gereden is zonder de olie te verversen, bij vrachtwagens is dat al meer dan een miljoen kilometer geweest. In beide gevallen was dit met de eerste motor en zonder dat er reparaties nodig waren. Zulke prestaties zijn mogelijk als gelet wordt op het voorgeschreven olie- en waterpeil van de motor en als het gehele filtersysteem geregeld wordt gecontroleerd. Niet meer optimale onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (afdichtingen, slangen, etc.) moeten worden vervangen. Bovendien moet het TRABOLD-filter volgens voorschrift worden vervangen. Als er toch een duidelijke verandering van de olie optreedt, moet de olie worden ververst (b.v. als de olie dikker of dunner wordt, water of brandstof bevat of oververhit is geweest).
Wat gebeurt er met de additieven in de olie? Worden die niet uitgefilterd?
Dat door de zeer fijne filtering de additieven uit de olie gefilterd zouden kunnen worden is een ongegronde vrees. Ondanks de bijna onvoorstelbare filterprestaties van het TRABOLD-filter is er geen gevaar voor het uitfilteren van additieven, omdat volgens verschillende gegevens de molecuulgrootte van de additieven daarvoor te klein is. Als de olie door een TRABOLD-filter gefilterd wordt zijn vele additieven overigens overbodig.
Waarom worden er additieven aan de olie toegevoegd?
Additieven zijn chemische toevoegingen die dienen om de functies van de olie voor een langere tijd te verbeteren of te behouden. De additieven houden b.v. miljoenen vuildeeltjes zwevend in de olie, verhinderen het aan elkaar kleven van deze deeltjes, verminderen de wrijving, verhinderen corrosie, voorkomen schuimvorming en zorgen voor de verschillende viscositeit (dun- of dikvloeibaarheid). Deze additieven verouderen in de loop van de tijd, zodat de olie zijn taken minder goed of in het geheel niet meer aan kan. Door het toevoegen van additieven gebruiken de producenten van minerale olie een chemische methode om de motorolie zonder deze fijn te filteren, langer werkzaam te houden. Het gebruik van additieven veroorzaakt niet alleen het steeds duurder worden van oliën, maar helaas ook dat de afgewerkte olie vanwege de meer complexe chemische structuur steeds moeilijker c.q. duurder als afval te verwerken is. Het zou wenselijk zijn dat er een wettelijke verplichting zou komen om de additieven op de olievaten aan te geven, zonder er duidelijkheid zou zijn over de verontreinigingen in de olie. Overigens is, in tegenstelling tot vele berichten daarover, het gebruik van afgewerkte olie zeer gering. Op dit moment komt ongeveer 52 % van alle verkochte motorolie terug in de verzamelpunten voor afgewerkte olie. Slechts een klein deel daarvan wordt weer tot motorolie verwerkt. Het grootste deel van de afgewerkte olie wordt "energetisch gebruikt", d.w.z. verbrand.
Op welke manier is het TRABOLD-filter van invloed op de verandering van de olie?
De TRABOLD filtering is van invloed op de scheikundige en natuurkunde veranderingsprocessen in de olie. Natuurkundig gezien worden de kleinste zwevende deeltjes (vuil, sltijtagedeeltjes) uitgefilterd, scheikundig gezien worden, doordat water en oxidatieproducten worden onttrokken, chemische reacties voorkomen.
Wat is het effect van het uitfilteren van kleine deeltjes?
Het uitfilteren van kleine partikels heeft een significante vermindering van de slijtage van de motor tot gevolg. Uit laboratoriumanalyses, waarbij b.v. partikels worden geteld, blijkt dat oliën die door een TRABOLD-filter worden gefilterd uitstekende ISO-classificeringen krijgen. De grotere en de zeer kleine deeltjes die eventueel kunnen gaan samenklonteren worden uitgefilterd. Bij het gebruik van de totale hoeveelheid vaste stof in de olie als maat voor de totale vervuiling van de olie was er zelfs bij oliën die honderdduizenden kilometers waren gebruikt niet of nauwelijks een toename van die hoeveelheid vaste stof. Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat het uitfilteren van de verontreinigingen een positieve invloed heeft op het behoud van de smeerfilm. Dit betekent het behoud van het prestatievermogen van de motor. Uit metingen is gebleken dat bij het gebruikt van het TRABOLD-filter de emissiewaarden van de motor lager worden. Dit is een duidelijk teken voor de geringe graad van vervuiling in de olie bij deze vorm van filtering.
Additieven die bedoeld zijn om het samenklonteren van deeltjes te voorkomen en ze zwevend in de olie te houden verliezen bij een functionerend TRABOLD filter hun functie.
Hoe moet u zich de chemische invloed op de verandering van de olie voorstellen?
Het proces van de verandering van de olie is bijzonder ingewikkeld en kan helaas niet in een paar korte zinnen duidelijk gemaakt worden. Desondanks zullen we proberen om e.e.a. uit te leggen: Door hoge temperaturen, het toevoegen van zuurstof en water en door bij de verbranding overblijvende restproducten (om maar enkele van de belangrijkste factoren te noemen) komen er reacties op gang die het smerend vermogen van de olie kunnen verminderen. Dit kan leiden tot de zgn. olieoxidatie, het verzuren en het indikken van de olie. Het toevoegen van additieven dient om dit te verhinderen. Het TRABOLD-filter is echter in staat b.v. verbrandingsresten, in olie oplosbare harsen en water uit de olie te halen. Zonder deze stoffen kunnen de boven genoemde reacties nauwelijks plaatsvinden. Bij het gebruikt van TRABOLD filters zijn veel additieven daarom overbodig. Een teveel aan water in de motorolie kan schade aan de motor tot gevolg hebben. Water in de olie kan corrosie van metaaloppervlakken veroorzaken en ook schade aan afdichtingen en lagers.
Hoe kan het TRABOLD-filter water uitfilteren?
Dit komt door de samenstelling van het filterelement, dat vrijwel volledig uit cellulose bestaat. Cellulose is, zoals de chemicus het zegt, een polaire stof, die zelfs in een in olie gedrenkte toestand water kan opnemen en vasthouden.
Verhindert de TRABOLD filtering de toename van de hoeveelheid metallisch slijtmateriaal in de olie?
Het metallisch slijtmateriaal is in wezen afkomstig van de slijtage van de motor. Het TRABOLD filter houdt slijtagedeeltjes van microngrootte tegen, maar niet veel kleiner. Als de motorolie niet wordt ververst moet er bij elke analyse een grotere hoeveelheid slijtmateriaal worden gevonden. Deze toename is bij een functionerende filtering alleminst schadelijk, zelfs integendeel: de resterende kleinste deeltjes hebben een smerende werking. Het is een natuurkundig basisgegeven dat grovere deeltjes een slijpend (abrasief) effect hebben. Hoe kleiner de deeltjes zijn, des te fijner is de slijtage, totdat het polijsten wordt. Bij het kleiner worden van de deeltjes gaat de polijstende werking over in een smerende werking. (Een goed voorbeeld is het smerend vermogen van koperpoets.) Hetzelfde geldt ook voor de te constateren toename van silicium (siliciumoxide, deeltjes zand die meestal uit de lucht afkomstig zijn). Zolang het luchtfilter van uw wagen en het TRABOLD-filter goed werken is er geen gevaar voor een toename van silicium. Overigens worden siliciumverbindingen ook gebruikt als additieven om schuimvorming tegen te gaan (schuimremmers).
Er wordt gezegd dat olie ondanks de TRABOLD filtering dikker wordt. Betekent dit dat er meer brandstof en motorolie worden gebruikt?
Het klopt dat er ook bij een langdurig gebruik van de TRABOLD filtering een verhoging van de viscositeit van de olie kan optreden. De olie is dan meer dikvloeibaar, maar ook beter bestand tegen hitte. De viscositeit van de olie is niet de enige maatstaf voor de kwaliteit van de olie. In principe is het waar dat de wrijvingsverliezen toenemen bij een hogere viscositeit van de olie en dat er dus b.v. Een hoger brandstofverbruik zou moeten optreden. Bij het filteren met een TRABOLD-filter wordt de motorolie echter veredeld door zeer fijne koolstofdeeltjes. De chemicus spreekt in dit verband van een koolstof in colloïde vorm. Deze deeltjes zijn afkomstig van het verbrandingsproces in de motor. Een bepaalde hoeveelheid van de deeltjes blijft echter in de door een TRABOLD-filter gefilterde olie. Bij een TRABOLD filtering biedt deze koolstof grote mogelijkheden voor de oliesmering. De hogere koolstofmassa in de olie heeft een betere oliesmering tot gevolg en – omdat koolstof buitengewoon hittebestendig is – ook een verhoging van de stabiliteit bij hitte. Minerale oliën hebben op zich maar een beperkt smeervermogen.
Door de verhoging van het smerend vermogen van de met een TRABOLD-filter gefilterde olie wordt wrijvingsweerstand in de motor duidelijk minder. Dit is bijvoorbeeld te merken aan het soepeler en stiller lopen van de motor en soms zelfs aan het lager verbruik. De verrijking met zeer fijn gefilterde koolstof is de reden dat de hogere viscositeit geen hoger verbruik tot gevolg heeft. In tegendeel, de meeste klanten doen verslag van een lager brandstofverbruik.
Leidt verrijking met koolstof niet tot vervuiling van de motor?
Dit kan alleen gebeuren als het TRABOLD-filter al lang geleden vervangen had moeten worden en er geen olie- en koelwatercontroles zijn gedaan. De vorming van sludge of vervuiling van de motor behoort bij moderne motoren en een funcionerend TRABOLD-filter niet op te treden. In plaats daarvan wordt er een zeer dunnen koolstoflaag afgezet op de inwendige delen van de motor. Bij visuele inspecties blijken de metaaloppervlakken gladder te zijn geworden. Door deze bekleding met koolstof vermindert de slijtage en wordt het materiaal beter hitte- en corrosiebestendig.
Als ik kies voor een TRABOLD-filter, welke olie moet ik dan nemen?
Wij willen geen reclame maken voor een bepaalde soort olie. Uit voorzorg kunt u het beste een soort olie nemen die (volgens het instructieboekje) voldoet aan de specificaties van de fabrikant van de motor. Bij het gebruik van een TRABOLD-filter kunt u in principe overgaan op een biologisch snel afbreekbaar soort olie. Zulke soorten olie zijn veelal hygroscopisch, d.w.z. dat ze water opnemen. Het TRABOLD-filter haalt het water er echter weer uit. Bij het gebruik van zulke soorten olie in een motor zijn er echter meer controles nodig.
Wat gebeurt er eigenlijk met het gewone oliefilter, het zogenaamde hoofdstroomoliefilter?
Het TRABOLD-filter werkt veruit beter dan het gewone filter. Het standaardfilter filtert meestal deeltjes tot ongeveer 1/100 mm. Bovendien is dit filter zo geconstrueerd dat het altijd een directe doorstroom van olie naar de motor garandeert, zelfs als het filter volkomen verstopt is. In principe hoeft u het hoofdstroomfilter niet meer te vervangen. Uit voorzorg bevelen wij echter aan het standaardfilter om de 100.000 km te vervangen (o.a. vanwege het mogelijke risico van doorroesten).
Moet de olie worden ververst voor het inbouwen van een TRABOLD-filter?
Als het al lang geleden is dat de olie is ververst dan dient u dat te doen. De al opgetreden verandering van de olie kan ook door het TRABOLD-filter niet meer geheel teniet gedaan worden.
Waarom wordt het TRABOLD filter niet al lang standaard in alle motorvoertuigen ingebouwd?
Dat is waar wij naar streven. Helaas moeten we vaststellen dat deze milieuvriendelijke innovatie niet bepaald liefdevol door de industriële producenten van minerale oliën wordt omarmd. Wereldwijd gezien kan door het gebruik van TRABOLD-filters een nauwelijks te ramen bijdrage worden geleverd aan het zuinig omgaan met de voorraden aan aardolie. Andersom betekent dit voor deze producenten een even grote afname van de omzet. Ook de fabrikanten van motorvoertuigen zijn niet bepaald enthousiast over het filter. De laatste tijd horen we echter steeds vaker dat zij doende zijn zelf een oliefijnfilter te ontwikkelen en te gebruiken, met name voor vrachtwagens. Tot dusver hebben wij tevergeefs geprobeerd contacten te leggen met de fabrikanten van motorvoertuigen. Daarom waren we er des te meer blij mee dat het Bondsland Hamburg van 1994 tot 1995, in het kader van een gericht project, het gebruik van het TRABOLD-filter heeft gestimuleerd. Intussen zijn de gegevens beschikbaar van het onderzoek onder gebruikers na twee jaar praktijkgebruik. Op basis van de aan 198 gebruikers gestelde vragen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
  • Er is sprake van een besparing van brandstof
  • Gemiddeld genomen werd er bij elke personenwagen per jaar 11,8 liter minder motorolie gebruikt.
  • Een zeer hoog percentage van de gebruikers is tevreden over het TRABOLD-filter en zou het opnieuw laten inbouwen.
    Enkele gebruikers vroegen zelfs om wettelijke bepalingen om het filter toe te passen.
Geheel daarmee in overeenstemming is het gegeven dat verschillende Autobahndirecties ertoe overgaan onze filters gebiedsgewijs dekkend in te voeren. Hetzelfde geldt voor vele Gemeentewerken van steden en gemeenten en voor het bijzonder voor het veiligheidsgevoelige werkterrein van de brandweer.
We zijn er van overtuigd dat de beslissing van veel autorijders om een TRABOLD-filter aan te schaffen de auto-industrie er toe zal brengen onze gepatenteerde filters standaard te gebruiken bij de afbouw.
Heb ik voor de inbouw van een TRABOLD-filter een ontheffing nodig van de fabrikant van mijn auto?
Nee, dat is niet nodig. Het ingebouwde filter hoeft ook niet ter goedkeuring te worden aangeboden aan de TÜV of een andere controlerende instantie. Door het monteren van het TRABOLD-filter vindt er geen verandering aan de motor plaats waar een goedkeuring voor vereist is. Elke werkplaats kan het TRABOLD-filter monteren. Voor het zelf inbouwen is er bij elk TRABOLD-filter een uitvoerige montagehandleiding bijgesloten.
Is er een garantie voor het TRABOLD-filter?
Het filtersysteem heeft een garantie van een jaar. De inbouwer of betreffende werkplaats staat in voor de zorgvuldige montage. Verder moet gelet worden op onze montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing.
Wat gebeurt er als een TRABOLD-filter b.v. schade aan de motor heeft veroorzaakt?
Uw claims kunt u aan ons richten. Voor schade als gevolg van het gebruik van het filter hebben wij bij Allianz-Versicherungs AG een bedrijfs- en productaansprakelijksheidsverzekring, waarbij materiële schades tot een bedrag van 1 miljoen mark per geval zijn verzekerd. Deze verzekering omvat ook lange-termijn claims volgens het BGB (burgerlijk wetboek) en de productaansprakelijksheidswetgeving.
Kan de fabrikant van mijn auto mijn garantiea anspraken afwijzen als ik een TRABOLD-filter heb laten aanbrengen?
Een onaangekondigde opzegging van de garantie is wettelijk niet toegestaan. Daar zijn de autofabrikanten zich van bewust. Alleen als er een antoonbare samenhang is tussen het gebruik van een TRABOLD-filter en het optreden van schade kan de fabrikant de garantieverplichtingen afwijzen. Tegen zulke gevallen bent u echter verzekerd door onze bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering. Het opzeggen van de productaansprakelijkheid is wettelijk verboden.
Kan ik het filterelement zelf vervangen? Wat moet ik met het oude filterelement?
Bij het vernvangen moet u zich houden aan de milieubepalingen. Het vervangen van het filterelement is eenvoudig zelf te doen en wij leveren daarvoor een passende sleutel. Het filterelement kunt u het beste inleveren waar u het gekocht hebt. Andere mogelijkheden zijn de verzamelplaatsen voor afgewerkte olie of recyclingscentra. Het filterelement hoort in geen geval bij het huisvuil.
Wat heeft het TRABOLD-filter nog meer te bieden?
Door de ribben op het filterhuis werkt het filter tevens als een oliekoeler. Daardoor zorgen piekbelastingen veel minder snel voor ontoelaatbaar hoge olietemperaturen. Piektemperaturen worden verlaagd en dat komt ten goede aan de levensduur van uw motor. Het TRABOLD-filter is echter voor meer te gebruiken dan alleen toepassingen op het gebied van motorolie. U kunt het filter b.v. ook gebruiken bij de automatische versnellnigsbak van uw auto of thuis bij uw olieverwarming. Vanwege de reinigende werking van het filter zal uw versnellingsbak nauwelijks nog reparaties nodig hebben en uw verwarming zal minder vaak uitvallen. Bij uw oliebrander kunt u overgaan op fijnere verstuivers, daardoor wordt uw huisbrandolie efficiënter gebruikt en dat bespaart u weer geld. Daarnaast is het TRABOLD-filter ideaal voor het filtreren van hydraulische oliën omdat het bestand is tegen hoge drukken. Ook hier kunnen biologisch snel afbreekbare oliën gebruikt worden.
Het TRABOLD filterhuis is een duurzaam kwaliteitsproduct dat, indien nodig, gedemonteerd kan worden en b.v. overgezet naar een ander voertuig.
Bij personenauto's ligt het breakeven punt van het TRABOLD-filter bij ongeveer de 4e of 5e olieverversing; daarna wordt uw filter een spaarvarkentje.
Door het gebruik van het TRABOLD filtersysteem spaart u het milieu, worden uw bedrijfskosten lager en stimuleert u technische ontwikkelingen.
Met betrekking tot het antwoord van de Bondsregering op de interpellatie “Vermindering van afgewerkte olie door het gebruik van secundaire-stroom oliefijnfilters” BT-Dr. 13/4345, stelt de Bondsdagafgevaardigde mw. Prof. Monika Ganseforth o.a.:
Bij het invoeren c.q. het tegenhouden van het secundaire-stroom oliefijnfilters gaat het om de grote maatschappelijke belangen van de producenten van minerale olie, de verwerkers van afgwerkte olie en garages...
Het is de hoogste tijd dat het thema afgewerkte olie op een inteligente en milieuvriendelijke manier wordt opgelost. Daarbij is een drastische vermindering van de hoeveelheid afgewerkte olie nodig en mogelijk. De regering dient eindelijk een doorbraak te bewerkstelligen ten gunste van de nieuwe technieken, met voorbijgaan van de tegenstand.”
Wetenschappelijk verslag aangaande fijnfiltersystemen (lange termijn onderzoek: 5161 bedrijfsuren, ca. 360.000 km)
Ingaande december 1988 is een fijnfilter ingebouwd in de secundaire oliestroom van een bosbouwtractor. Wegens de voortdurende reiniging van de motorolie is tijdens de onderzoeksfase afgezien van het gebruikelijke verversen van de olie. Hierdoor kon het totale motorolieverbruik met de helft worden verminderd, zonder stroringen aan het filter en zonder schade aan de motor.
Slotsom: samenattend kan worden vastgesteld dat de slijtage aan de onderdelen en de vorming van afzettingen op de zuiger van de dieselmotor van de tractor van Weilburg, die nu sinds 7 jaar een filter in de secundaire stroom heeft, duidelijk minder zijn dan bij de MB trac van houtvesterij Schotten, waarbij tijdens het gehele gebruik tot nu toe een olieverversingsinteval is aangehouden van 300 bedrijfsuren.”
(FD Dr. Dr. Gisbert Backhaus, leider van de Hessische houtvesterij Weilburg en van het Versuch- und Lehrbetreib für Waldarbeit und Forsttechnik, in: Langzeittest eines Feinstfiltersystems im Ölnebenstrom, Tribologie + Schmierungstechnik, nr. 2/1996, blz. 76 e.v.)