Olieanalyse

TRABOLD filtering en de  analyse van olie.

Na het inbouwen van een TRABOLD filter levert de analyse van de olie na een lange bedrijfsduur steeds weer een, al jaren bekend, karakteristiek beeld op. Wij leggen u hierbij onze interpretatie van dat beeld voor:

1. EEN VERHOOGDE HOEVEELHEID METAAL SLIJTAGEDEELTJES
Bij een kilometerstand van bv 200.000 km is een verhoging van de hoeveelheid metaal slijtagedeeltjes volkomen normaal. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de wrijving in het apparaat. Hoewel het
TRABOLD filter op microniveau filtert is het toch niet in staat de allerkleinste slijtagedeeltjes uit te filteren; dat zou ook niet goed zijn, want zulke deeltjes dragen bij aan de hittebestendigheid en het smerend vermogen van de olie. Wij spreken om die reden dan ook van een "veredeling" van de olie; dat is een effect dat optreedt bij het gebruik van TRABOLD filters. Als de olie niet ververst is behoort elke analyse dus een verhoging van de slijtage deeltjes aan te geven.

2. VEROUDERING VAN ADDITIEVEN
Bij  TRABOLD filtratie zijn veel additieven overbodig. Voor een zeer groot deel vervangt het filter de chemische werking van additieven; zulke additieven maken de olie niet alleen nodeloos duur, ze zorgen ook voor een milieuonvriendelijke afvalverwerking van de olie. Voor zover ons bekend is er nog nooit sprake geweest van een wezenlijke vermindering van additieven.

3. SILICIUM EN OPNAME VAN ONGEWENSTE STOFFEN
Het overgrote deel van deze stoffen is afkomstig uit de lucht en komt vai bv het luchtfilter in de olie. Als het luchtfilter en het TRABOLD filter goed functioneren is de toename van deze deeltjes niet van belang. Daarnaast hebben ze ook nog eens een extra smerend effect.

4.ROET
Datgene wat bij een analyse op een oppervlakkige manier wordt aangeduid als roet is bij een goed werkend TRABOLD filter in werkelijkheid fijnverdeelde koolstof. Deze koolstof is afkomstig van de verbranding in de motor en komt in de olie terecht in de vorm van colloidale koolstof. Het veredelen van de olie met koolstof gaat slijtage tegen. Er bestaan nauwelijks stoffen die beter smeren en hittevast zijn dan koolstof. Bovendien werkt koolstof als een interne bescherming tegen roest.

5. WATER

6. TBN cq TAN

7. NITRATEN

8. VISCOSITEIT