De voordelen van het Trabold filter

Met het gepatenteerde TRABOLD filtersysteem wordt het gebruikelijke olieverversen overbodig, in plaats daarvan wordt het filterelement om de 15.000 tot 50.000km vervangen. De bedrijfskosten kunnen zo met ongeveer 85% worden gereduceerd.
Het gebruik van het
TRABOLD filter levert een aanzienlijke bijdrage aan de oplossing van het probleem van de afgewerkte olie; het is een bijdrage aan het minder belasten van het milieu en het ontzien van de eindige voorraden aardolie.

Het TRABOLD filtersysteem is niet gebonden aan bepaalde types motoren. Onderhoudstijden worden korter, want het verwisselen van het filterelement is een kwestie van minuten. De behandeling van het TRABOLD filterelement als afval levert relatief weinig problemen op; het element bestaat voor het grootste deel uit cellulose. Het standaard oliefilter hoeft nog slechts om de 100.000km te worden vervangen. Het TRABOLD filter is qua werkzaamheid veruit superieur aan het standaard oliefilter. Het TRABOLD filter neemt water op en zwevende deeltjes met afmetingen in de orde van grootte tot 1/10.000 mm. Dit betekent behoud van het vermogen van de motor (duidelijk verminderde slijtage). De juiste toepassing van de TRABOLD filtratie maakt het verversen van de olie geruime tijd overbodig. Als de olie echter in hoge mate is veranderd, b.v. dikker of dunner geworden is, oververhit is geweest, of als er overmatig veel andere stoffen in de olie zijn gekomen door b.v. lekkage van water of brandstof, dan dient de olie te worden vervangen en dient de oorzaak van het probleem te worden verholpen.

De ribben op het filterhuis van het TRABOLD filter werken als oliekoeler en voorkomen oververhitting van de olie. Het filterhuis is bestand tegen een duurbelasting van 20 bar, het TRABOLD filterelement is tegen vrijwel elke hoge druk bestand. Door de genoemde eigenschappen is het TRABOLD filtersysteem ook bijzonder geschikt voor het zuiveren en onderhouden van hydraulische oliën tijdens het in bedrijf zijn van de apparatuur. Daarnaast kunnen hydraulische olie, schakelolie en isolerende olie gefilterd worden met mobiele TRABOLD installaties.

Het gepatenteerde TRABOLD filterhuis kan desgewenst worden gedemonteerd en ingebouwd in een andere installatie. In dat opzicht voldoet het TRABOLD filter nu al aan de eisen op het gebied van duurzaamheid van producten. Op het gebied van personenwagens zijn de kosten van het TRABOLD filter al na een paar maal olie verversen terugverdiend; daarna levert het filter alleen maar besparingen op.

TRABOLD filter GmbH geeft, zoals ook in de voorwaarden aangegeven, een wereldwijde garantie van drie jaar op het filterhuis. Door het inbouwen van een TRABOLD-filter verandert er als regel niets aan de garantieverplichtingen van de fabrikant of verkoper van het voertuig. In geval van schade als gevolg van het monteren van een TRABOLD-filter is er bij Allianz Versicherungen-AG een internationaal van toepassing zijnde Bedrijfs- en Productaansprakelijkheidsverzekering afgesloten; deze dekt persoonlijke schade tot 3 miljoen DM en zakelijke schade tot 2 miljoen DM per gebeurtenis. Deze verzekering dekt zowel schade op basis van het BGB (burgerlijk webtoek) als schade op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving.

Het wereldwijd gepatenteerde TRABOLD oliefijnfilter staat model voor de nieuwe generatei filters. Er wordt tegelijkertijd radiaal en axiaal gefilterd, het filterelement is angenoeg niet samendrukbaar. Dat vormt de basis voor de uitstekende filterwerking en de lange gebruiksduur van de elementen. Alle genoemde eigenschappen van het TRABOLD filtersysteem zijn veelvuldig bevestigd via de rapportage van proefnemingen (TÜV), tests, analyses en praktijkervaringen.

Daarom: TRABOLD – filteren in plaats van olie verversen; het filter voor economisch gebruik en milieuvriendelijk handelen.